1. Tuổi thơ tôi

    Những ngày thơ ấu, nhớ nhất là ngày đầu tiên mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tôi thẹn thung không dám bước vào lớp, mẹ đã nắm chặt tay tôi và nói "con hãy làm mẹ tự hào nhé"

  2. Tuổi thơ tôi

    Những ngày thơ ấu, nhớ nhất là ngày đầu tiên mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tôi thẹn thung không dám bước vào lớp, mẹ đã nắm chặt tay tôi và nói "con hãy làm mẹ tự hào nhé"

  3. Tuổi thơ tôi

    Những ngày thơ ấu, nhớ nhất là ngày đầu tiên mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tôi thẹn thung không dám bước vào lớp, mẹ đã nắm chặt tay tôi và nói "con hãy làm mẹ tự hào nhé"

chuyên mục

Mạng Xã Hội